MAGNETISM

Magnetism är ett fenomen med vilket ett material utövar attraktiva krafter på andra material. Det finns ett antal välkända material som har påvisbara magnetiska egenskaper såsom Nickel (Ni), Kobolt (Co), Neodymium (Nd), Samarium (Sm) och Järn (Fe), vilka alla är ferromagnetiska. Gemensamt för de ferromagnetiska materialen är att de består av ett mycket stort antal små elementärmagneter, magnetiska domäner.

Yttre magnetfält kan flytta domängränser och vrida in hela domäner till samverkan så att stor magnetisk polarisation uppnås, varvid hela detaljen uppträder som en magnet med nord- och sydpol. Ett magnetiserat stycke av ett sådant material avger ett yttre magnetfält efter magnetisering och kallas för en permanentmagnet.

Man skiljer på permanentmagneter, som ger ett konstant magnetfält, och elektromagneter, som bara ger ifrån sig ett fält när de utsätts för en elektrisk ström. En elektropermanent magnet kombinerar dessa två egenskaper.

Magnetisering

LADDAD MED MAGNETISM

Den vanligaste metoden att magnetisera en magnet är genom att placera den i en spole och med en kondensatorurladdning skapa ett kraftigt magnetfält som magneten sedan bibehåller. Resulterande magnetism är beroende av bl a. form, kvalitet samt magnetiseringstyp. Nord på en sida och Syd på den andra är den vanligaste typen av magnetisering. Det förekommer flera olika typer av magnetisering t ex. tvåpoligt, diamentralt, radiellt, flerpoligt.

STYRKA

SOM

BESTÅR

Neodym magneter bibehåller sin enorma kraft utan att mattas nämnvärt. Detta oavsett om de under flera flera år lyfter något eller om de inte utför något arbete överhuvud taget. Man talar om en kraftminskning på ca:10% på 100 år.

Turbokraft

SAMMA MAGNET MEN MYCKET STARKARE

Genom att använda järn/stål tillsammans med en magnet kan man förstärka magnetkraften. 

Detta bildar då ett vad vi kallar ett magnetsystem.

Observera att magnetsystem är mycket känsliga för luftgap!

Genom att använda järn/stål tillsammans med magneter kan man förstärka magnetkraften.  Detta bildar då ett vad vi kallar ett magnetsystem.
Illustrationerna ger en uppfattning om hur mycket starkare magnetsystemet blir än om enbart magneten skulle användas som sitter i magnetsystemet. Givetvis krävs rätt dimensionering för att detta skall uppnås.

Enheter

GAUSS & TESLA
Tabellen nedan innehåller några viktiga magnetiska termer, enligt både Gauss- och SI-systemet. Gauss-systemet används fortfarande när det gäller permanenta magneter.
 
Observera att Magnetisktflöde (Br) som kan avläsas i datablad, inte är det samma som det värde som kan mätas på ytan av magneten med hjälp av en Gaussmeter. Som exempel kan nämnas att en Neomagnet Ø20x10mm med Br=12.000 Gauss (enligt spec) ger ett värde på ca: 3.000 Gauss på magnetens yta.
Storhet
Fältstyrka
Flödestäthet
Magnetiskt flöde
Energiprodukt
Beteckning
H
B
Φ
(BH)max
Enhet(Gauss)
Oerstedt (Oe)
Gauss (G)
Maxwell (Mx)
MGOe
Enhet(SI)
Ampere / meter (A/m)
Tesla (T), Vs/m²
Weber (Wb), Vs
J/m³
1 T= 10 000 G    (Jordens magnetfält är ca: 0.5 Gauss)   
1 kA/m = 12.57 Oe
1 kJ/m³ = 0.1257 MGOe