Hem Produkter Magnetism Galleri Mässor Om oss
Magnetisering Dragkraft Turbokraft Enheter

magnetISM

Magnetism är ett fenomen med vilket ett material utövar attraktiva eller repulsiva krafter på andra material.

Det finns ett antal välkända material som har lätt påvisbara magnetiska egenskaper såsom nickel(Ni), kobolt(Co)

och järn(Fe), vilka alla är ferromagnetiska.

Gemensamt för de ferromagnetiska materialen är att de består av ett mycket stort antal små elementarmagneter, magnetiska domäner.

Yttre magnetfält kan flytta domängränser och vrida in hela domäner till samverkan så att stor magnetisk polarisation uppnås, varvid hela detaljen uppträder som en magnet med nord- och sydpol. Ett magnetiserat stycke av ett sådant material avger ett yttre magnetfält efter magnetisering och kallas för en permanentmagnet.

Man skiljer på permanentmagneter, som ger ett konstant magnetfält, och elektromagneter, som bara ger ifrån sig ett fält när

de utsätts för en elektrisk ström. En elektropermanent magnet kombinerar dessa två egenskaper.


Troxon_banner.gif

Väder Västerås


Magnetfabriken AB

Gilltunavägen 4
SE-721 32 Västerås

Tel.: +46(0)21 - 15 80 80

Fax.  +46(0)21 - 372 02 02

Copyright Magnetfabriken AB